Afgelopen aflevering

 

 

In deze aflevering

Drijvend Zonnepark Lingewaard

Drijvend Zonnepark Lingewaard is een vlot van zonnepanelen, dat drijft op een gietwaterbassin in gemeente Lingewaard. Wij bezoeken Frans die vier jaar geleden het initiatief voor dit project heeft genomen en dit samen met Pieter Siekman en Stefan Peelen verder heeft ontwikkeld. Er drijven 6150 zonnepanelen die goed zijn om ruim 600 huishoudens per jaar te voorzien van groene energie.

Aggeris

Aggeris is een zorginstelling actief in de regio Noord-Brabant. Aggeris biedt flexibele, professionele zorg en dienstverlening op maat aan, voor niet-medische diensten.

E-Leon B.V.

De E-Leon is een automatisch wiegsysteem die ervoor zorgt dat door de kinderwagen op de E-Leon te plaatsen, de ouder de handen vrij heeft voor huishoudelijke taken of om aandacht te schenken aan hun eventuele andere kinderen. E-Leon is een startup en het product komt medio mei op de markt. Het is een uniek product dat de kindjes in slaap wiegt.

’t KwekLokaal

’t Kweklokaal is een buitenschoolse opvang waarbij ze de kinderen democratisch laten participeren m.b.t. besluitvorming. De kinderen hebben hier dus veel zeggenschap over verschillende aspecten.